Lectures/Seminars/Workshops19 September 19:30
PechaKucha ble startet i Tokyo i 2003 og er et kulturelt event hvor deltakere fra arkitektur, design, film, kunst, musikk og vitenskap møtes og uformelt viser seg og sitt arbeid

25 September 14:00
Finsk-norsk kulturinstitutt arrangerer i samarbeid med Finlands ambassade, Business Finland og Norwegian Fashion Hub evenementet Wood Looks Good on You – How to build a profitable business around fashion and recycling of textiles?, en aften med temaet sirkulær

28 November 19:30
PechaKucha ble startet i Tokyo i 2003 og er et kulturelt event hvor deltakere fra arkitektur, design, film, kunst, musikk og vitenskap møtes og uformelt viser seg og sitt arbeid i en serie korte presentasjoner.

09 December 17:00
Hva kan kultur bringe inn i samfunnet i dag, spesifikt innen et felles Europa? Kan kultur og kreativitet bidra til, være et bindeledd, en brobygger – i