Anlegg og veidrift, asfalt og grus. Lemminkäinen Norge er et stort infrastrukturselskap som har en mangesidig virksomhet rundt hele landet. Bedriften har røtter i Finland og hører til den finske Lemminkäinen Gruppen, men hva har selskapet å gjøre med finsk kultur?

Svaret er deres finske navnebror – Lemminkäinen - som er en sentral skikkelse i det finske nasjonaleposet Kalevala. Han er en eventyrlysten kar, en sterk ung mann med stor lyst på livet. Bedriften bruker ofte myten om Lemminkäinen i sin interne kommunikasjon og for å skape engasjement.

Vi har snakket med Tom André Aas, kommunikasjonssjef i Lemminkäinen Norge og spurt ham hva Kalevala og deres finske røtter betyr for selskapet.   

netti lemminkainen luola
Lemminkäinen er en av Norges ledende levedandører av anlegg, pukk og gruss,
asfalt og veidrift. Bilde: Tomas Moss / Icu.no

Lemminkäinen Norge lagde i 2013 en oversatt utgave av Kalevala. Hvor fikk dere ideen fra om å trykke en egen norsk utgave?

- Lemminkäinen Norge sto i 2013 foran en ganske omfattende endringsreise, med en tettere organisering av den norske virksomheten, samt knytting av tettere bånd til konsernet i Finland. Vi så muligheten for å benytte historiene, budskapene og symbolikken i Kalevala til å beskrive reisen vi skulle ut på. I tillegg ville vi bygge en sterkere innsikt blant våre ansatte i hva merkevaren Lemminkäinen står for. 

Hva var hensikten med boken?

- Vi laget boken i forbindelse med vårt 80-årsjubileum, som sammenfalt med endringsprosessen i den norske virksomheten. Vi ønsket på samme tid å formidle kunnskap om sagnskikkelsen Lemminkäinen og selskapet Lemminkäinen. Det var også et mål å skape bevissthet om hvor stor Lemminkäinen er i Finland, og hvor viktig Kalevala er for den finske kulturarven.

I forbindelse med jubileet ga Lemminkäinen Kalevala-boken til sine 700 ansatte. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått?

- Vi har fått positive tilbakemeldinger fra våre ansatte, som syntes dette var interessant å lese og lære om. Mange var nok ikke klar over den kulturelle forankringen av Lemminkäinen-navnet, og gjenklangen navnet har i finsk kultur. 

netti kalevala1
Lemminkäinens egenproduserte Kalevala-bok inneholder mange historier om
sagnskikkelse Lemminkäinen. Boken er oversatt av Mikael Holmberg, som snakker
på Kalevaladagens seminar 28. februar. Bilde: Karoliina Huhtanen/FINNO

På hvilken måte bruker dere Kalevala i selskapet?

- I etterkant av bokutgivelsen har vi benyttet Kalevala i internmagasinet vårt, på intranett og i forbindelse med interne samlinger. Vi bruker budskapene og symbolikken i Kalevala som en parallell for å skape engasjement og underbygge vårt selskaps verdier.

Har Lemminkäinen Norge og sagnskikkelse Lemminkäinen noe til felles? 

- Ja, vi ser konturene av likheter. Spesielt nå, når vi har kommet et stykke på vei i vår endringsprosess. Kalevala ga og gir oss et kulturelt utgangspunkt for historiene vi forteller om selskapet. Det er mye å bygge videre på i Kalevala, selv om alt ikke er direkte overførbart. Lemminkäinen var en fremoverlent type, med flere egenskaper som vi ønsker at selskapet og våre medarbeidere skal ha, som for eksempel pågangsmot, vilje til å stå på og reise seg igjen dersom vi møter utfordringer.

Hva betyr de finske røttene for Lemminkäinen Norge?

- Lemminkäinen er et selskap med en lang historie, også i Norge. Merkenavnet vårt, og historien vi har med oss, gir et godt grunnlag for å fortelle hvem vi er og hva vi står for. 

asfaltti netti
Lemminkäinen Norge produserer og legger ut asfalt over hele landet. Bilde: Tomas Moss / Icu.no

Lemminkäinen Norge jobber blant annet med veidrift. Har veier og kultur noe felles?

- Kultur og veier knytter mennesker, organisasjoner og samfunn tettere sammen. På samme måte knytter Kalevala oss opp til den finske kulturen, vårt morselskap og merkenavn samt de produktene vi leverer. På denne måten har Kalevala en viktig rolle for oss. 

Hva finner du selv mest inspirerende i Kalevala?

- Personlig synes jeg fortellingen om Lemminkäinens tilbakekomst fra døden er mest gripende. Etter at Lemminkäinens mor finner han død kaller hun på bien, som kommer til unnsetning. Moren sender bien på tre lange reiser for å skaffe livgivende honning til Lemminkäinen. Den lille biens lange og vanskelige reise er både inspirerende og spennende. Budskapene i fortellingen er gode. At man kan reise seg igjen, dersom man har vilje til å få det til. Kraften som ligger i det å samle seg om et felles mål. Det har jeg sansen for.

Kalevaladagen og den finske kulturens dag feires 28. februar. Seminaret ”Kalevaladagen – Det mytiske nord: Kalevaladiktningen i finsk og norsk kultur”arrangeres på Litteraturhuset i Oslo 28. februar kl. 12-15. Seminaret er støttet av Lemminkäinen Norge som gir bort sin egenproduserte Kalevala-bok til de 100 første som melder seg på seminaret. 

Tekst: Karoliina Huhtanen / FINNO
Publisert 19.2.2015