Om Finno

Finsk-norsk kulturinstitutt ble opprettet i 1997 og arbeider for å styrke kontakten mellom Finlands og Norges kultur- og samfunnsliv og for å øke kunnskapen om Finland i Norge og omvendt.

Les mer …

FINNO PRESENTERER x 20

Til ære for FINNOs 20-årsjubileum har vi presenteret finner som er bosatt i Norge og…

FINLAND 100 ÅR – 100 GJENSTANDER FRA FINLAND

Utstillingen 100 gjenstander fra Finland anskueliggjør Finlands 100 år som selvstendig land ved hjelp av en gjenstand…

vuosi syys